Úmrtí na silnici bylo letos nejméně v historii, a to i kvůli karanténě

Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v období leden–srpen 2020 nevěnování se řízení vozidla (20,7 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (10,7 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel) následováno jiným druhem nesprávné jízdy (10,4 % z celkového počtu těchto nehod).

Vyplývá to ze statistik Policie České republiky, která v tomto území šetřila více než 63 tisíc dopravních nehod. Bylo při nich usmrceno 323 osob. Oproti minulému roku ve srovnatelném období se jedná o více než desetiprocentní pokles. Odborníci přiznávají „úspěch“ koronaviru, kdy lidé vyráželi na cesty autem méně častěji. Pozitivní je i fakt, že počet osob usmrcených při nehodách v období leden–srpen je od roku 1961, kdy policie shromažďuje údaje o nehodovosti, nejnižší právě tento rok.

Je to vidět i z hlediska statistik po jednotlivých měsících. Zatímco za leden a únor šetřila policie průměrně 7400 až 8000 nehod, v březnu a dubnu, v době koronavirového lockdownu to bylo jen 6266 respektive 6753 nehod.

Nejtragičtějšími příčinami nehod bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky a přejetí do protisměru – z těchto dvou příčin bylo usmrceno celkem 98 osob.

PořadíNejtragičtější příčiny nehod zaviněných řidiči motorových vozidelÚmrtí
1nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky*54
2přejetí do protisměru44
3řidič se plně nevěnoval řízení vozidla30
4nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky**29
5nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu17
6nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu13
7nedání přednosti upravené dopravní značkou DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!12
8nezvládnutí řízení vozidla11
9kolize s protijedoucím vozidlem při předjíždění10
10nedání přednosti upravené dopravní značkou STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!9
* vyšší rychlost, než jakou umožňuje profil silnice, konstrukce a poloměr zatáčky atd. Např. rychlý nájezd do zatáčky, podcenění sklonu vozovky, rychlost při klesání atd.
**  nejčastěji rychlost vyšší, než jakou umožňuje například atmosférické vlivy – sníh, déšť, ale třeba i štěrk na silnici, nerovnost.

V roce 2019 policie šetřila celkem 107 572 případů s 547 usmrcenými účastníky dopravní nehody. Počet nehod tak v roce 219 zaznamenal vzrůstající tendenci, oproti zmiňovanému roku 1961 byl zaznamenán nárůst o neuvěřitelných 200 %.

V roce 2019 každý den šetřila Policie ČR v průměru 294,72 nehod, jinými slovy byla dopravní nehoda šetřena každé 4,89 minuty. Zvýšila se i celková škoda, která přesáhla 6,8 miliardy korun. Škody se zvyšují, podle České kanceláře pojistitelů ceny oprav meziročně o sedm procent, není se tedy co divit, že se postupně zvyšuje i cena pojištění auta.

Podle České kanceláře pojistitelů zaplatili řidiči v roce 2019 za povinné ručení průměrně 2969 korun, což je o 4 % více než v roce předchozím. I proto hledají řidiči stále častěji nejlevnější povinné ručení online, kde mohou snadno srovnat nabídky jednotlivých pojišťoven.

ROČENKA NEHODOVOSTI NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZA ROK 2019 – Zdroj: Policie ČR
Tvorba webových stránek: Webklient