Víte, jak se v praxi šetří dopravní nehoda?

Dopravní nehoda se může stát z minuty na minutu. Stali jste se její obětí a zajímá vás, jak přesně se v praxi šetří? A co je rozhodující pro rozhodnutí o tom, zda se jedná o přestupek, nebo trestný čin? 

Došlo ke zranění? Rozhoduje se o trestném činu, nebo přestupku

Pokud poškozený dopravní nehodou utrpí zranění, je třeba určit, zda bude celá věc řešena jako trestný čin, nebo pouze jako přestupek. Rozhodující je přitom zejména závažnost tohoto zranění a jakou důležitou povinnost v silničním provozu porušil viník nehody.

Poškozený by měl být v této části šetření aktivní a policii předložit veškeré důležité lékařské zprávy a kopii pracovní neschopnosti

Podle toho, jak moc bylo zranění závažné, se zároveň rozlišuje trestní řízení. Pokud se jedná o lehkou újmu na zdraví, jde zpravidla o trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti.

Jestliže však v rámci dopravní nehody dojde k závažnějšímu zranění, může být celá věc posuzována jako trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Dopravní nehoda se dále prověřuje

Při prověřování dopravní nehody policií se obvykle ustanoví znalci z oboru dopravy, kteří určují nehodový děj a možnosti účastníků nehody odvrátit autonehodu. Zároveň se své práce ujmou znalci z oboru zdravotnictví, kteří stanovují závažnost zranění poškozeného. 

Poškozený dopravní nehodou by měl být v této části rovněž aktivní. Doporučujeme, aby si prostudoval všechny znalecké posudky, jakmile budou k dispozici pro nahlédnutí. 

Zahájení trestního stíhání

Pokud se dopravní nehoda prověřuje v rámci trestního řízení, přichází nyní obvykle na řadu zahájení trestního stíhání viníka nehody. U dopravních nehod je přitom tato část velmi často ukončena podmíněným zastavením trestního stíhání viníka nehody nebo podáním obžaloby k trestnímu soudu. Trestní soud může poté buď vydat trestní příkaz, nebo nařídit hlavní líčení u trestního soudu. 

Na závěr doporučujeme, abyste v trestním řízení byli vždy aktivní a uplatňovali svá práva – například na nahlížení do trestního spisu nebo účasti na hlavním líčení. 

Pro více informací ze světa dopravních nehod navštivte web www.odskodneninehody.cz.

Tvorba webových stránek: Webklient