Specializovaný advokát vám pomůže při řešení odškodnění dopravní nehody

Stali jste se obětí dopravní nehody se zraněním? A řešíte nyní její odškodnění? Přečtěte si, jak vám může být v celé situaci nápomocný specializovaný advokát.

O co se advokát v průběhu řízení postará?

Právník pro oběti dopravních nehod pro poškozeného řeší odškodnění za zranění po autonehodě a rovněž poškozeného zastupuje v souvisejícím trestním řízení, které probíhá vůči viníkovi této dopravní nehody. 

Oběti autonehody, pokud bylo zahájeno trestní stíhání viníka nehody, by měly být v celé záležitosti aktivní. A uplatňovat tak například svá práva na nahlížení do trestního spisu. Zároveň doporučujeme, aby se zúčastnili hlavního líčení, jelikož pojišťovna vozidla viníka nehody v některých případech s poskytnutím odškodnění vyčkává až do pravomocného skončení trestního řízení.

Jaké náhrady lze žádat?

Občanský zákoník stanovuje v případě odškodnění za zranění při dopravní nehodě následující okruh náhrad. Jedná se zejména o bolestné a trvalé zdravotní následky – odborně ztížení společenského uplatnění. Rovněž lze žádat případnou další nemajetkovou újmu a náhradu ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti. 

Zmínit je třeba také náklady spojené s péčí o zdraví (náklady léčení, cestovné, náklady

péče, apod.) a náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Zapomenout nesmíme ani na náhradu za bezplatně poskytované práce. 

Je důležité říct, že poškozený obvykle není oprávněn uplatňovat veškeré tyto náhrady. Platně může žádat jen ty, které jsou u konkrétního případu oprávněné a doložitelné. 

Pokud se rozhodnete o spolupráci se specializovaným advokátem, měl by právě on pečlivě a odborně zkoumat, které konkrétní náhrady a v jaké výši lze uplatnit. 

Více informací o odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.

Tvorba webových stránek: Webklient