Jak na kontrolu odškodnění bolestného po pracovním úrazu

Utrpěli jste následkem vykonávání pracovních povinností úraz? A obdrželi jste od zaměstnavatele odškodnění bolestného, o jehož výši nyní pochybujete? Zjistěte, jak na revizi odškodnění pracovního úrazu.

Jak se stanovuje výše bolestného?

Zaměstnavatelé při řešení odškodnění bolestného za pracovní úraz obvykle postupují tak, že poškozenému zaměstnanci předají speciální formulář od jejich pojišťovny. Ten slouží k vyplnění bodů bolesti ošetřujícím lékařem. Jde přitom o formulář pojišťovny pro zákonné pojištění zaměstnavatelů při pracovních úrazech. Jakmile formulář ošetřující lékař vyplní, odešle jej zaměstnavatel na pojišťovnu, a ta poté provede výplatu odškodnění bolestného.

V čem mohou být při výpočtu bolestného chyby?

Při výpočtu odškodnění bolesti se můžeme setkat hned s několika chybami nebo opomenutími

Ošetřující lékař například může zapomenout uvést body bolestného za operační zákroky. Lékaři také někdy nevyužívají navýšení odškodnění bolestného pro zdravotní komplikace či náročný způsob léčení. A v neposlední řadě může dojít k opomenutí zahrnutí některých položek bodů bolesti.

Jak provést kontrolu odškodnění?

Pokud si nejste s výší odškodnění jistí, neváhejte provést kontrolu. Jestliže mezi poškozeným zaměstnancem a zaměstnavatelem nebyla uzavřena dvoustranná dohoda o výši odškodnění bolestného a výplata odškodnění této náhrady proběhla předáním formuláře a následnou výplatou, lze kontrolu provést bez potíží. 

Vždy přitom doporučujeme, abyste se ohledně revize obrátili na specializovaného znalce, který odborně posoudí váš konkrétní případ. 

Více informací ze světa odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.

Tvorba webových stránek: Webklient