Komerční informace

VA?robce silniA?nA�ch a prA?myslovA?ch vah: MA�jte pA�ehled o tom, jak tA�A?kA� zboA?A� povezete

V nA?kladnA� silniA?nA� dopravA� se klade dA?raz na sprA?vnou hmotnost vozidel. A?asto se stA?vA?, A?e kamiony a dodA?vky jezdA� pA�etA�A?enA�, coA? pak zpA?sobuje problA�my pA�epravnA�m spoleA?nostem. Ty totiA? mohou bA?t za takovA�to pA�estupky proti prA?vnA�m normA?m sankcionovA?ny v A�A?dech desA�tek tisA�c korun.

SilniA?nA� a prA?myslovA� vA?hy se tedy v prvnA� A�adA� vyuA?A�vajA� pro vA?A?enA� nA?kladA? a vozidel, kterA? je majA� pA�evA?A?et. ZjiA?tA�nA� hmotnosti je praktickA� nejen kvA?li pA�A�padnA�mu pA�etA�A?enA� vozidla, ale i z opaA?nA�ho dA?vodu. PA�i naklA?dce mA?te jasnA? pA�ehled o tom, kolik zboA?A� do kamionu lze jeA?tA� doplnit, aby nejel zbyteA?nA� nevytA�A?enA?.

SilniA?nA� vA?hy

A jakA? konkrA�tnA� typ silniA?nA�ch, respektive mostnA�ch vah je na trhu k dostA?nA�? JednoduA?A?A� a pro firmy praktiA?tA�jA?A� jsou zA�ejmA� vA?hy s celoocelovou konstrukcA�, kterA� nemajA� tak nA?roA?nA? stavebnA� zA?klad, pA�iA?emA? mohou mA�t vA?A?ivost aA? 30.000 kg A� 10 kg. DA?le existujA� robustnA�jA?A� automobilovA� mostnA� vA?hy s A?elezobetonovou konstrukci, jeA? jsou schopnA� vA?A?it i dvojnA?sobek.

PrA?myslovA� vA?hy a jejich vyuA?itA�

KromA� zmA�nA�nA?ch typA? se v automobilovA�m, ale i ve vA�tA?inA� dalA?A�ch prA?myslovA?ch odvA�tvA� uplatnA� takA� klasickA� prA?myslovA� vA?hy a�� mA?stkovA�, paletovA�, podlahovA�, jeA�A?bovA� A?i poA?A�tacA�. ZejmA�na paletovA� a podlahovA� jsou ideA?lnA� do stavebnictvA�, skladA? a prA?myslovA?ch hal, kde dochA?zA� k vA?A?enA� objemnA�jA?A�ch balA�kA? a dalA?A�ch pA�edmA�tA?.

KvalitnA� prA?myslovA? vA?ha je tedy A?asto nezbytnA?m pracovnA�m nA?strojem. DA?leA?itA� je, aby vA?dy byla sprA?vnA� kalibrovanA?. V opaA?nA�m pA�A�padA� zjiA?A?uje A?patnA� A?daje, kterA� mohou mA�t pro provoz firem nepA�A�jemnA� dA?sledky. PA�edejA�t se tomu dA? jedinA� nA?kupem znaA?kovA?ch produktA? a takA� pravidelnA?m odbornA?m servisem.

S kompletnA� nabA�dkou automobilovA?ch a prA?myslovA?ch vah pA�ichA?zA� renomovanA? A?eskA? spoleA?nost VA?hy a�� Jas, s.r.o., jeA? mA? sA�dlo ve SvitavA?ch. Vznikla uA? v roce 1990. VyrA?bA� automobilovA� vA?hy od 4 m do 18 m s vA?A?ivostA� aA? 60 tun.

ZajiA?A?uje dodA?vky vah i pro potravinA?A�skA? A?i farmaceutickA? prA?mysl. SvA?m klientA?m nabA�zA� zA?ruA?nA� i pozA?ruA?nA� servis a cejchovA?nA�. VA?echny vA?hy jsou nA?leA?itA� certifikovanA� a ovA�A�enA�, nechybA� samozA�ejmA� ani potA�ebnA? dokumentace s nA?vodem k obsluze.

Zobrazeno: 91x

klikni a kup!

Michal Kubíček

Zakladatel portálu eCaravan. Michal cestuje nejraději se svou rodinou a to po celé Evropě. Ze svých cest občas píše deník na stránkách Cestovatelského průvodce. Pomáhá také při provozu portálu NašeHory.cz

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus