Zajímavosti

ProA? se prodejci ojetA?ch vozA? bojA� zveA�ejA?ovA?nA� pA�etA?A?enA?ch tachometrA??

Od poA?A?tku bA�ezna je na Slovensku pozmA�A?ovA?nA� A?dajA? o najetA?ch kilometrech, tzv. pA�etA?A?enA� tachometrA? trestnA? A?in. ProA? to nenA� stejnA� i u nA?s, kdyA? u naA?ich vA?chodnA�ch sousedA? to je moA?nA�? Je za tA�m lobby prodejcA? ojetA?ch automobilA?? VadA� jim transparentnost? ZA�ejmA� ano. Jak vypadA? z uniklA�ho mailu pA�edsedy Asociace prodejcA? pouA?itA?ch automobilA? – autobazarA? A?R Petra PA�ibyla, kterA? zveA�ejniloA�SdruA?enA� na ochranu vlastnA�kA? automobilA? (SOVA), prodejci ojetA?ch vozA? negativnA� nesou dokonce i zveA�ejA?ovA?nA� identifikaA?nA�ch A?A�sel VIN potenciA?lnA� stoA?enA?ch automobilA?.A�

PlnA� znA�nA� e-mailu pA�edsedy APPAA Petra PA�ikryla A?lenskA?m autobazarA?m (z dA?vodu ochrany osobnA�ch A?dajA? bylo vypuA?tA�no pouze telefonnA� A?A�slo):

Od: info@appaa.cz
Komu: info@appaa.cz
Datum: 25. 8. 2014 13:42:09
PA�edmA�t: ZprA?va pro prodejce od APPAA A?R o.s.

VA?A?enA� kolegovA�, 
Jak jste pravdA�podobnA� zaregistrovali, Asociace prodejcA? pouA?itA?ch 
automobilA? a�� autobazarA? (APPAA) vA�poslednA� dobA� reagovala na nA�kolik 
skuteA?nostA�, kterA� negativnA� ovlivA?ujA� celkovA? obchod sA�ojetA?mi automobily aA�
kterA� mohou vA�nA�kterA?ch pA�A�padech dokonce iA�poA?kozovat jednotlivA� A?A?astnA�ky 
trhu. Jednou zA�takovA?ch skuteA?nostA� je snaha sdruA?enA� SOVA zveA�ejA?ovat 
seznam vozidel, kterA? majA� A?dajnA� pA�etoA?enA? tachometr. Tyto seznamy 
zveA�ejA?uje SOVA nejen vA�rozporu sA�nA?zorem AsA�adu na ochranu osobnA�ch A?dajA?, 
ale takA� bez vysvA�tlenA�, kde kA�takovA?m informacA�m sdruA?enA� pA�iA?lo. Na dotaz 
APPAA sdA�lil pA�edseda sdruA?enA� SOVA, A?e se jednA? oA�vozy uA�kterA?ch je 
podezA�enA� na stoA?enA? tachometr aA�jestli se prodA?vajA�cA� domnA�vA?, A?e tomu tak 
nenA�, musA� pA�edloA?it dA?kazy aA�nA?slednA� SOVA vyhodnotA�, zda aA�jak se bude 
reklamacA� prodejce zajA�mat (Sova: a�zPokud majA� nA�kteA�A� VaA?i A?lenovA� pocit, A?e
se na naA?ich strA?nkA?ch objevily vozy, oznaA?enA� jako podezA�elA� zA�manipulace 
se stavem tachometru neprA?vem, prosA�me oA�zaslA?nA� Vin kA?dA? tA�chto automobilA? 
aA�dA?kazA? oA�skuteA?nA�m stavu najetA?ch kilometrA? vozidla pA�i koupi vA�zahraniA?A�,
 aA�nA?slednA� oprA?vnA�nost stA�A?nosti proA?etA�A�mea�?.) 

APPAA povaA?uje takovA� jednA?nA� za neakceptovatelnA�, neboA? poA?kozuje 
jednotlivA� A?A?astnA�ky trhu aA�vytvA?A�A� negativnA� mediA?lnA� obraz celA�ho segmentu
prodeje ojetA?ch vozidel. VA�tA�to souvislosti pA�ipravuje APPAA pA�A�sluA?nA� 
kroky, aby ochrA?nila nejen svA� A?leny, ale takA� ostatnA� obchodnA�ky sA�ojetA?mi 
vozy, kterA� mohou bA?t jednA?nA�m sdruA?enA� SOVA poA?kozeni. Dovoluji si VA?s 
proto poA?A?dat oA�informaci, zda se vaA?e spoleA?nost vyskytuje vA�seznamu 
sdruA?enA� SOVA aA�zda pA�A�padnA� disponujete podklady, ze kterA?ch vyplA?vA?, A?e 
informace na webovA?ch strA?nkA?ch sdruA?enA� SOVA se nezaklA?dajA� na pravdA�. 

DA�kuji za VaA?i spoluprA?ci aA�pA�eji pA�knA? den 
SA�pozdravem, 

Petr PA�ikryl- pA�edseda APPAA A?R o.s. 


 

Zobrazeno: 346x

klikni a kup!

Michal Kubíček

Zakladatel portálu eCaravan. Michal cestuje nejraději se svou rodinou a to po celé Evropě. Ze svých cest občas píše deník na stránkách Cestovatelského průvodce. Pomáhá také při provozu portálu NašeHory.cz

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus