Výlety a trasy

PA�ichA?zA� jaro, ale i zima se dala v karavanu proA?A�t na 100%

Popularita zimnA�ho karavaningu roste; moA?nosti vyrazit za horskA?mi radovA?nkami kvalitnA� vybavenA?m obytnA?m vozem vyuA?A�vA? stA?le vA�ce A?eskA?ch cestovatelA?. SvA�dA?A� o tom i dosavadnA� vA?sledky jednA� zA�nejvA�tA?A�ch tuzemskA?ch pA?jA?oven BARTH Caravan, podle kterA� doA?lo aA? ke 40procentnA�mu nA?rA?stu zA?jmu o jejA� sluA?by oproti zimnA� sezonA� 2016-2017. a�zO VA?nocA�ch a na NovA? rok byly vA?echny termA�ny kompletnA� obsazeny,a�? A�A�kA? koordinA?tor pA?jA?ovny Martin TesaA� sA�tA�m, A?e zvA?A?enA? zA?jem o zA?pA?jA?ky je patrnA? i bA�hem jarnA�ch prA?zdnin.A�ZimnA� cesty obytnA?m autem jsou navA�c i levnA�jA?A�. Ceny pronA?jmA? jsouA� oproti letnA�m mnohem vA?hodnA�jA?A�, zaA?A�najA� uA? na A?A?stce 2500 KA? za den.

PA?jA?ovA?nA� obytnA?ch aut bA�hem zimy se BARTH Caravan vA�nuje tA�etA�m rokem. V premiA�rovA� sezonA� 2015-2016 mA�l kA�dispozici pouhA� dva karavany upravenA� pro a�zsnA�hovA?a�? provoz. Vloni uA? to byla A?tyA�i vozidla a letos je jich A?est. a�zReagujeme na rostoucA� zA?jem veA�ejnosti. PozitivnA� vnA�mA?me jak to, A?e se kA�nA?m rA?di vracejA� dlouhodobA� klienti, tak i zA?jem tA�ch novA?ch,a�? vysvA�tluje A�editel Autocentra BARTH a vA?A?nivA? karavanista Michal BurkoA?, jenA? letos vA�lednu projel obytnA?m autem z pardubickA� pA?jA?ovny kompletnA� trasu legendA?rnA� dA?lkovA� soutA�A?e Rallye Dakar vA�roli doprovodnA�ho vozu.

Foto: www.barth-caravan.cz

Alpy na vrcholu popularity

Podle Martina TesaA�e by zimnA� pronA?jmy karavanA? vA�sezonA� 2017-2018 mohly tvoA�it aA? pA�es deset procent zA�celkovA�ho roA?nA�ho poA?tu pronA?jmA?. a�zNepA?jA?ujA� se ale jen auta, populA?rnA� je i pA�A�sluA?enstvA�. HlavnA� snA�hovA� A�etA�zy, kterA� jsou povinnA� vA�zahraniA?A�, nebo rezervnA� kola a�� ta hlavnA� pro jistotu, kdyby se nA�co pA�ihodilo. PoslednA� dobou se stalo oblA�benA?m i pA?jA?ovA?nA� kempovacA� soupravy vA?etnA� grilu. ZA?kaznA�ci si tA�m zpA�A�jemnA� pobyt pod sjezdovkou a�� odpoA?A�vajA�, chystajA� maso a uA?A�vajA� si paprskA? zimnA�ho slunA�A?ka,a�? popisuje koordinA?tor pA?jA?ovny. NejezdA� se ale pouze na hory. a�zNa zaA?A?tku bA�ezna vyrA?A?ejA� naA?e auta tA�eba na slavnA? A?enevskA? autosalon,a�? dodA?vA? TesaA�.

NejoblA�benA�jA?A�mi zimnA�mi destinacemi A?eskA?ch pA?jA?oven jsou letos jednoznaA?nA� Alpy. Je pA�itom jedno, zda jde o Rakousko, A�vA?carsko, Francii nebo ItA?lii. Naopak A?eskA� hory mezi zA?kaznA�ky aA? tolik populA?rnA� nejsou, coA? si vA�pA?jA?ovnA� vysvA�tlujA� lyA?aA�skou nA?roA?nostA� klientA?. NejA?astA�jA?A� doba zA?pA?jA?ky je podle Martina TesaA�e sedm dnA�, ale A?astA� jsou rovnA�A? A?trnA?ctidennA� pronA?jmy. a�zNejvA�ce se pA?jA?ujA� vA�tA?A� vozidla zA�dA?vodu komfortu a vybavenosti. Naopak VW California 4×4 je spA�A?e auto pro ty, kteA�A� vyrA?A?ejA� do hor na otoA?ku. VA�sobotu rA?no tam a vA�nedA�li veA?er zpA�t,a�? poznamenA?vA? TesaA�.

Foto: www.barth-caravan.cz

Zobrazeno: 29x

klikni a kup!

Michal Kubíček

Zakladatel portálu eCaravan. Michal cestuje nejraději se svou rodinou a to po celé Evropě. Ze svých cest občas píše deník na stránkách Cestovatelského průvodce. Pomáhá také při provozu portálu NašeHory.cz

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus